mrt
25
2022

Lancering burgerbevraging democratie en staatsstructuur

Burgerinitiatief, Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Tijdens deze legislatuur wil de federale regering een belangrijke bijdrage leveren aan de evolutie van onze democratie en staatsstructuur. Daarom krijgen alle Belgen en inwoners van België die ouder zijn dan 16 jaar de mogelijkheid om hierover hun standpunten en aanbevelingen te delen. Het online platform eenlandvoordetoekomst.be, waarop burgers, het middenveld, de academische wereld, experten en lokale overheden hun stem kunnen laten horen, maakt het mogelijk om dat participatietraject op te starten.

Zes thema

Op dit platform worden zes thema’s behandeld rond institutionele hervormingen en democratische vernieuwing, meer bepaald:

Overzicht van de zes thema's

Er wordt voldoende context over de thema’s gegeven op het platform zodat deelnemers de vragen kunnen beantwoorden. Complexe vraagstukken worden in begrijpelijke taal voorgelegd, zodat iedereen die dat wenst hierover zijn mening en aanbevelingen kan geven.

Online platform: eenlandvoordetoekomst.be

Op eenlandvoordetoekomst.be kunnen burgers, het middenveld, de academische wereld, experten en lokale overheden hun mening en ideeën delen over de thema’s. Het is de bedoeling om zo ideeën en aanbevelingen voor de toekomst te verzamelen.

Het platform zal toegankelijk zijn gedurende 6 weken (eind april – begin juni 2022), in de 3 officiële landstalen en dus ook antwoorden toelaten in de 3 talen.

Vernieuwing democratie en voorbereiding op een toekomstige staatshervorming

Het verslag van het participatietraject, waarin de voorstellen en aanbevelingen van de deelnemers worden samengevat, zal worden bezorgd aan de federale regering en aan het Parlement. En dat als input voor de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming.

Welke rol kunnen lokale besturen, het middenveld en de academische wereld opnemen in dit proces?

Ze kunnen hun inwoners, leerlingen, studenten, leden… informeren en betrekken. Door hen bijvoorbeeld te informeren over het platform, door zelf een info- en/of dialoogmoment te organiseren… Zo kunnen er in dialoog standpunten en aanbevelingen worden verkend en verfijnd, die via het platform kunnen worden doorgegeven.

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om iets te organiseren, wordt momenteel ondersteuning ontwikkeld in de vorm van communicatiemateriaal en methodieken voor dialoog. Het ondersteunend materiaal zal beschikbaar zijn bij de lancering van de campagne en het online platform. Om nu al iets in te plannen voor de maanden april, mei en juni, wordt er een infosessie georganiseerd, waarin het project en het materiaal worden voorgesteld.

Infosessie

Op 28 maart en 19 april gaan er infosessies door, telkens in het Nederlands en het Frans. Inschrijven kan nu.

Daarin krijg je meer informatie over het participatieproces en de aanpak. Er wordt dieper ingegaan op de ondersteuning voor dialoogmomenten die worden ontwikkeld. En ten slotte kan je zelf feedback en vragen bezorgen.

Schrijf je in

Voor meer info en vragen: eenlandvoordetoekomst@bosa.fgov.be


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top