mei
5
2022

Lokale besturen zoeken sociaal werkers

Beroeps- en competentiekader, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Opeenvolgende crisissen en de stijgende energiefactuur plaatsen de lokale besturen voor grote uitdagingen. Daarom zijn ze dringend op zoek naar extra sociaal werkers. De naar schatting 150 openstaande vacatures worden er maar moeilijk ingevuld. Daarom start de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) met een campagne naar laatstejaars studenten sociaal werk. Zij denken nog te vaak dat werken bij een lokaal bestuur administratief en saai is. De campagne moet hen overtuigen van de impact die sociaal werkers lokaal hebben op het leven van heel wat hulpvragers. 

Extra sociale krachten nodig 

Meer dan 150 vacatures voor sociaal werkers raken vandaag lokaal niet ingevuld.  Die nieuwe mensen zijn nochtans hard nodig. Bovenop de gebruikelijke dienstverlening namen de lokale besturen tijdens de coronacrisis allerlei initiatieven en vulden ze de gaten op die andere instanties veroorzaakten. Vandaag komt daar de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij. Heel wat mensen kloppen bovendien aan met vragen over hun energiefactuur.  Dat de arbeidsplaatsen niet ingevuld raken heeft voor een groot stuk te maken met misvattingen over sociaal werk bij een lokaal bestuur: het zou louter administratief zijn en ‘de politiek neemt er de beslissingen’. Dat klopt niet, zegt de VVSG. Met sociaal werk op het lokale niveau kan je net veel impact hebben, misschien zelfs méér dan elders. Zo hebben hulpvragers vaak problemen op alle domeinen. Lokaal kan je makkelijk linken leggen en het bredere plaatje gaan beïnvloeden. ‘Je begeleidt cliënten wel individueel, bijvoorbeeld met een budgetbegeleiding, maar je gaat ook samen met de lokale  huisvestingdienst zoeken naar een betere woning en toekijken op het welzijn van de kinderen van je cliënt,‘ stelt de VVSG. Het werk is gevarieerd, het loon is goed en de politieke context maakt precies dat je problemen kan signaleren en kan wegen op het lokale beleid.      

Campagne  

Omdat de nood lokaal erg hoog is, start de VVSG met een promotiecampagne naar laatstejaarsstudenten sociaal werk. De VVSG bezoekt de komende weken alle sociale hogescholen in Vlaanderen en vertelt studenten over sociaal werk op het lokale niveau. De verhalen sprokkelt de VVSG op het terrein, ze zijn uit het leven gegrepen: sociaal werkers die burgers met schulden begeleiden, sociaal werkers die studenten ondersteunen bij hun studieloopbaan, sociaal werkers die burgers met psychische problemen bijstaan in hun zoektocht naar gepaste hulp of sociaal werkers die vluchtelingen meehelpen bij hun integratie in ons land…  

Eind juni -na de examens- organiseren we een speeddateweek. Afgestudeerde studenten sociaal werk gaan die week langs bij één of meerdere OCMW’s waar ze kennismaken met hun werking. Ze kunnen er zelfs al een sollicitatiegesprek voeren. En is er een match, dan ligt het contract bij wijze van spreken al klaar. De interesse van de lokale besturen in het initiatief is groot, de teller stond in een mum van tijd op 35. De VVSG biedt de nieuwe werknemers ook meteen een basiscursus aan over lokaal sociaal beleid en individuele hulpverlening.  

Na de studenten zijn ook andere groepen aan de beurt. Het kan niet zijn dat mensen zich baseren op foute vooronderstellingen en zo de job van hun leven missen, aldus de VVSG. 


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top