okt
7
2022

Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid

Organisatiebeleid

Projectoproep

In 2022 start het SFSCW met een nieuwe oproep rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid.

In 2022 maakt het Sociaal Fonds Socio-cultureel werk 1 miljoen euro vrij om het welzijn van werknemers en de werking van organisaties in de socioculturele sector te ondersteunen en te versterken. Elke organisatie in de sector kan een project indienen. De ingediende projectaanvragen moeten:

  • bijdragen aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid van de organisatie
  • een positieve impact hebben op de werknemers
  • buiten het normale personeelsbeleid vallen.

80 % van de middelen gaat naar projectaanvragen rond:

  • burn-out-preventie
  • competentieversterking
  • zelfsturing
  • re-integratie.

De resterende 20% is voor vrije aanvragen die passen binnen het thema loopbaan-, preventie en welzijnsbeleid.

Na afloop van dit project wil de sector aan de hand van good practices tot conclusies komen over de gevolgde manier van werken. VIVO verwacht na afloop van het project dan ook een financiële verantwoording en een evaluatieverslag. Je geeft bij indiening ook de toestemming om de resultaten te delen met andere organisaties uit de sector.

Meer info vind je hier.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top