mei
24
2011

Management van organisatieprocessen en workflows

Kwaliteitszorg, Organisatiebeleid

Blog, Powerpoint

Een goede beheersing van de werkprocessen of workflows in een sociaal-culturele organisatie helpt bij de uitvoering van het beleidsplan en inspireert tot verbeteracties. Goed beschreven werkprocessen helpen bovendien bij de kennisdeling binnen een organisatie.

Een organisatie kan worden geanalyseerd vanuit een functioneel perspectief en vanuit een procesperspectief. In het functionele perspectief is het organogram het model voor de organisatie. De meeste organisaties kennen een functionele verdeling van werkzaamheden en daarmee van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De functies vormen als het ware verticale kolommen.

De procesbenadering daarentegen richt zich op de werkstromen. Een proces is een stroom van activiteiten die plaatsvinden in de voortbrenging van output van producten en sociaal-culturele diensten of interventies. De input van productiemiddelen (materialen, informatie, faciliteiten, apparatuur, arbeid) wordt omgezet in output.

Processen vormen de verbanden waardoor professionele of vrijwillige medewerkers binnen een organisatie doen wat nodig is om voor klanten, deelnemers, cursisten, leden toegevoegde waarde te creëren. Een ‘goed’ proces is klantgericht, voegt waarde toe, minimaliseert kosten en wordt begrepen door hen die er in werken.

Het inventariseren, selecteren, beschrijven en documenteren van werkprocessen is een hele klus en kan op vele wijzen uitgevoerd worden. Socius verzorgde hierover op 23 mei 2011 een vorming. Je vindt de PowerPoint-presentatie van de bijeenkomst hieronder.

[slideshare id=8094464&doc=procesmanagement-110525054049-phpapp02]


Jon Goubin

Jon Goubin

Scroll to Top