jun
8
2023

Masterclass ‘Participatietools bij ruimtelijk ontwerp’

Burgerinitiatief

Nieuws

Leer participatieve processen binnen ruimtelijk ontwerp analyseren en faciliteren

Op donderdag 26 oktober 2023 start aan UHasselt (Faculteit Architectuur en Kunst) de derde editie van de masterclass Participatietools.

Academisch onderzoek rond participatieve ruimtelijke planningsprocessen genereert heel wat data die onderzoekers vervolgens analyseren, interpreteren en evalueren. Die data laten toe om een diversiteit aan participatietools te ontwikkelen én af te toetsen aan de praktijk. In de masterclass ‘Leren analyseren en faciliteren van participatieve processen’ wil de UHasselt onze kennis over het ontwikkelen en inzetten van deze participatietools met een breed publiek delen.

In 3 interactieve sessies doorloopt de masterclass een volledig participatietraject, van initiëren over plannen, uitvoeren, documenteren en reflecteren tot bijsturen van een traject, en koppelt aan elk van de stappen de juiste tools.

De masterclass situeert zich in het veld tussen opleiding en lerend netwerk. Vanuit hun academische achtergrond lichten professoren Liesbeth Huybrechts en Oswald Devisch de ontwikkelde participatietools toe: het onderzoek waaruit de tools ontstaan zijn, het ontwikkelingsproces, mogelijke toepassingen in de praktijk … Ze geven daarbij de nodige praktische handvaten om de participatietools optimaal in te kunnen zetten in de praktijk van de deelnemers. Daarnaast gaan de professoren en medeonderzoekers in gesprek met de deelnemers over hun praktijk en hun cases.

Voor wie?

De masterclass focust op organisaties die een participatief traject hebben uitgewerkt en willen evalueren, die nu bezig zijn met het uitrollen van een participatief traject of die in de toekomst een participatief traject plannen binnen het brede domein van ruimtelijk ontwerp. De focus ligt in eerst instantie op gemeentelijke en stedelijke ambtenaren van de dienst omgeving, mobiliteit, cultuur, jeugd, communicatie … en middenveldorganisaties.

Door wie?

Gastvrouw en gastheer voor deze masterclass zijn prof. dr. Liesbeth Huybrechts (hoofddocent participatief ontwerp en design antropologie) en prof. dr. Oswald Devisch (hoofddocent stedenbouw) van de Faculteit Architectuur en Kunst.

Programma

  • 3 donderdagen van 10.00 tot 16.00 uur
  • 26 oktober 2023
  • 30 november 2023
  • 25 januari 2024

Meer details over het programma


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top