mei
9
2022

Masterclass Participatietools

Sociaal-cultureel werken, Werken met groepen

Nieuws

Op 20 oktober start aan UHasselt (Faculteit Architectuur en Kunst) de tweede editie van de masterclass Participatietools. Op 23 juni krijg je meer informatie tijdens een online sessie.

Academisch onderzoek rond participatieve ruimtelijke planningsprocessen genereert heel wat data die onderzoekers vervolgens analyseren, interpreteren en evalueren. Deze data laten toe om een diversiteit aan participatietools te ontwikkelen én af te toetsen aan de praktijk. In de masterclass ‘Leren analyseren en faciliteren van participatieve processen’ willen we onze kennis over het ontwikkelen en inzetten van deze participatietools met een breed publiek delen.

In 6 interactieve sessies (waarvan 2 op campus Hasselt en 4 online) doorloopt de masterclass een volledig participatietraject, van initiëren over plannen, uitvoeren, documenteren en reflecteren tot bijsturen van een traject, en koppelt aan elk van de stappen de juiste tools.

De masterclass situeert zich in het veld tussen opleiding en lerend netwerk. Vanuit hun academische achtergrond lichten professoren Liesbeth Huybrechts en Oswald Devisch de ontwikkelde participatietools toe: het onderzoek waaruit de tools ontstaan zijn, het ontwikkelingsproces, mogelijke toepassingen in de praktijk, … Ze geven daarbij de nodige praktische handvaten om de participatietools optimaal in te kunnen zetten in de praktijk van de deelnemers. Daarnaast gaan de professoren en medeonderzoekers in gesprek met de deelnemers over hun praktijk en hun cases.

Voor wie?

De masterclass focust op organisaties die een participatief traject hebben uitgewerkt en willen evalueren, die nu bezig zijn met het uitrollen van een participatief traject of die in de toekomst een participatief traject plannen binnen het brede domein van ruimtelijk ontwerp. De focus ligt in eerst instantie op gemeentelijke en stedelijke ambtenaren van de dienst omgeving, mobiliteit, cultuur, jeugd, communicatie… en middenveldorganisaties.

Programma

  • Sessie 1 – Definiëren: 20 oktober 2022
  • Sessie 2 – Plan van aanpak: 17 november 2022
  • Sessie 3 – Historiek in beeld: 8 december 2022
  • Sessie 4 – Verhalen verzamelen: 12 januari 2023
  • Sessie 5 – Documenteren is belangrijk: 2 februari 2023
  • Sessie 6 – Reflecteren – 2 maart 2023 

Meer info

Ben je benieuwd of deze masterclass iets voor jou kan zijn?
Ontdek er alles over tijdens onze online infosessie op donderdag 23 juni 2022 om 11.00 uur.

Deelnemen aan de infosessie is vrijblijvend maar inschrijven is nodig.

Voor meer info over het programma en inschrijvingsmogelijkheden kan je hier terecht.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top