feb
16
2024

Memorandum 2024-2029 van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Organisatiebeleid, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

De SARC presenteert zijn Memorandum 2024-2029

Dit memorandum bevat reflecties en aanbevelingen waarmee de SARC de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen wil inspireren. Het memorandum brengt de intrinsieke waarde en het belang van de cultuur-, jeugd-, sport- en mediasectoren voor cruciale maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht en de SARC hoopt hiermee bij te dragen tot weloverwogen duurzame én breed gedragen beleidskeuzes.

Het eerste deel van het memorandum bestaat uit transversale reflecties en aanbevelingen. Daarna komen de sectorspecifieke aanbevelingen aan bod in de aparte hoofdstukken van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media.

Over de SARC

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. 

Meer informatie over de SARC op www.sarc.be


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top