jul
2
2024

Micro-credits ‘Groepsdynamica’ en ‘Sociaal-cultureel werken’ aan de UCLL Hogeschool

Sociaal-cultureel werken, Werken met groepen

Nieuws

De opleiding sociaal werk – afstudeerrichting sociaal-cultureel werk biedt vanaf volgend academiejaar aan huidige en toekomstige professionals in de brede jeugd- sociaal-culturele sector twee clusters van opleidingsonderdelen aan waarvan de inhoud aansluit bij de kernopdracht van medewerkers in organisaties met een sociaal-culturele opdracht. 

  • Groepsdynamica – werken in en met groepen (6 studiepunten)
  • Sociaal-cultureel werken (12 studiepunten)

Je kan de clusters samen of apart opnemen. Inschrijven en slagen voor de evaluatie van de vakken levert een creditbewijs op. Wie later de volledige opleiding sociaal werk wil volgen, kan die credits inzetten voor vrijstellingen.

De eerste doelstelling van de micro-degrees is professionals opleiden in kennis en vaardigheden die ze meteen kunnen inzetten in hun werkcontext.

Micro-degree groepsdynamica

Groepsdynamica 1 en 2 zijn praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Theoretische begrippen en inzichten dienen als bril waarmee naar groepen wordt gekeken, om groepen beter te begrijpen en van daaruit te beïnvloeden.

Het doel van die opleidingsonderdelen is zicht krijgen op het waarom van een groep en de groepskwaliteit. Anderzijds is zicht krijgen in de constante bewegingen/interacties in groepen een belangrijk onderdeel van groepsdynamica.

Je versterkt vaardigheden om aan groepen deel te nemen en verwerft bagage om de werking van groepen te begrijpen en te beïnvloeden. 

 Micro-degree sociaal-cultureel werken

Deze micro-degree zet in op de vier functies van sociaal-cultureel werken in vier opleidingsonderdelen. 

  1. Gemeenschapsvorming en participatie
  2. Cultureel werken 
  3. Educatief werken
  4. Maatschappelijk bewegingswerk 

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top