aug
31
2021

Mijn team is terug op de werkvloer! Wat nu?

Leidinggeven, Organisatiebeleid

Blog

De laatste 18 maanden had het coronavirus de samenleving stevig in haar greep. We snakken met z’n allen naar het nieuwe normaal, een post-corona droom! Sociaal-culturele organisaties hebben hierbij in eerste instantie oog voor de noden van hun doelgroepen, maar moeten ook aandacht hebben voor wat de pandemie in hun eigen team teweegbracht. De lange periode van verplicht afstandswerken heeft immers invloed gehad op individuele medewerkers én de teamdynamiek.

Als leidinggevende speel je een belangrijke rol bij de heropstart van je organisatie. Je zal je niet alleen moeten focussen op het taakgerichte maar ook op het welbevinden van het team. Dat lijkt evident. In de sociaal-culturele sector heeft leiderschap het menselijke aspect altijd sterk gewaardeerd: empathie, aandacht voor proces … Dat is nu meer dan ooit nodig.

Voor een geslaagde start moet je niet alleen oog hebben voor de individuele noden van je medewerkers, maar is ook een doordachte aanpak op teamniveau noodzakelijk. In deze blog focussen we op dat laatste en bieden we je enkele pistes aan waarmee je samen met je team succesvol uit de startblokken kan schieten.

Safety first

We trappen een open deur in als we zeggen dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor een goede heropstart. Zorg ervoor dat alle nodige coronamaatregelen genomen zijn vóórdat je medewerkers fysiek hun werkplek betreden. Maak elke ruimte coronaproof, zorg voor duidelijke afspraken en voorzie voldoende preventiemateriaal (bijv. handgel, mondmaskers, …).

Goed uitgewerkte maatregelen zijn niet alleen verplicht, ze zorgen voor een gevoel veiligheid wat een voorwaarde is voor het welbevinden van je teamleden. Daarmee neem je een belangrijke drempel voor een terugkeer naar de normaliteit weg.

Maak een goede analyse

Bij veel medewerkers is er een grote honger om er opnieuw samen in te vliegen. Het is fijn om zoveel enthousiasme binnen je team vast te stellen, maar achter die drive kan ook een valkuil schuilgaan. Anderhalf jaar verstoring van een teamdynamiek is geen kleintje.

Je kan als teamleider niet zomaar terugkeren tot de orde van de dag. Maak daarom een goede analyse van de noden van je team en voorzie een gepaste aanpak.

Je kan als teamleider niet zomaar terugkeren tot de orde van de dag. Maak daarom een goede analyse van de noden van je team en voorzie een gepaste aanpak. Ga samen na waar jullie staan, waar jullie naartoe willen en hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen mee is. Maak voor deze analyse gebruik van de teamwijsheid tijdens een bestaand overlegmoment of voorzie een extra bijeenkomst.

Enkele richtvragen die je hierbij kunnen helpen:

  • Welke teamkwaliteiten hebben we ontdekt die we verder willen koesteren?
  • Wat hebben we nodig (ook van elkaar) om opnieuw goed te kunnen functioneren?
  • Waar halen we energie uit nu het team weer bij elkaar komt?
  • In welke valkuil mogen we niet trappen als team?
  • Waar kijken we voor de komende periode tegenop?

Ga er niet vanuit dat dit proces vanzelf loopt. Het vraagt van jou als leidinggevende ruimte en energie om alles in goede banen te leiden en tot een goed einde te brengen. Hou er dus rekening mee dat er in deze periode een grotere beschikbaarheid van je wordt verwacht.

Extra aandacht voor elkaar

Ondanks alle goede pogingen is de kans reëel dat je teamleden na maanden van telewerk de verbinding met elkaar toch een beetje verloren zijn. Bij sommigen hebben de coronamaatregelen hard ingehakt op hun welbevinden. Geef je collega’s daarom de tijd om terug de connectie met elkaar aan te gaan, hun ervaringen te delen, … Hiervoor zijn (georganiseerde) informele momenten van goudwaarde: voorzie een uitgebreide pauze, ga samen iets drinken, organiseer een picknick of groepswandeling, …

Behoud bij dit alles wel het overzicht en heb aandacht voor de individuele verschillen tussen collega’s. Iedereen ervaart deze periode op zijn of haar eigen manier. Maar durf expliciet aan je teamleden te vragen om extra aandacht voor elkaar te hebben in deze bijzondere tijden.

Duidelijkheid boven alles

Het is belangrijk dat je snel onzekerheden wegneemt en duidelijkheid schept over de planning en arbeidsomstandigheden.

Breng rust in je team door samen te beslissen welke doelen je wel en niet kan behalen en op welke termijn.

De corona-pandemie was ongetwijfeld en spelbreker voor je planning. Je zal meer dan waarschijnlijk een en ander moeten herbekijken. Breng rust in je team door samen te beslissen welke doelen je wel en niet kan behalen en op welke termijn. Leg deze beslissing niet bij individuele medewerkers. Vanuit enthousiasme kan er wel eens te veel hooi op de vork worden genomen. Leg daarom samen prioriteiten vast voor de komende maanden en maak deze duidelijk voor individuele medewerkers, teams en de organisatie.

We zullen met z’n allen minder telewerken, maar thuiswerk is een blijver. Stippel als organisatie een duidelijk beleid uit en maak de werkwijze en afspraken snel duidelijk.

Wees lief voor jezelf

Zorg dragen voor je team begint met zelfzorg. Dit is fundamenteel. De leidinggevende die voor zichzelf zorg draagt, is een beter voorbeeld voor het team. Denk dus aan jezelf. Hou rekening met je eigen energiepeil en maak duidelijk waar de grenzen van je eigen ruimte liggen. Aanvaard dat het ook voor jou als leidinggevende uitzonderlijke tijden zijn. Wees daarom lief voor jezelf.


Paco Sanogo

Paco Sanogo

Scroll to Top