mrt
19
2021

Ngo-federatie en 11.11.11 publiceren inspiratiegids over politiserend werken

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Publicatie

Als gevolg van de huidige trend van depolitisering van het middenveld worstelen ook organisaties voor internationale samenwerking met het opnemen van hun politieke rol in onze samenleving. Ngo-federatie startte begin 2020 samen met 11.11.11 een traject op met verschillende lidorganisaties. Hun doel? Samen in kaart brengen hoe breed strategieën en activiteiten van politiek werk kunnen zijn. Maar ook inspiratie bieden om eigen praktijken te vernieuwen.

Na een jaar exploratie en uitwisseling bundelden ze de tussentijdse outcomes van het traject in een inspiratiegids. Deze publicatie focust op beleidsbeïnvloeding in België, maar de aanpak die organisaties hanteren halen ze ook uit hun expertise in partnerlanden. Met deze inspiratiegids willen de organisaties ook andere spelers uit andere sectoren inspireren in hun zoektocht naar nieuwe vormen van politiserend werken.

Meer weten? Ga naar www.ngo-federatie.be.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top