mrt
13
2023

Nieuw decreet SCVW goedgekeurd

Decreet, Organisatiebeleid

Nieuws

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Het is een optimalisatie van het decreet van 7 juli 2017 en heeft tot doel om bij te dragen aan een duurzame, inclusieve, niet-gesegregeerde, solidaire en democratische samenleving door de civiele samenleving te erkennen, waarderen en versterken.

Het brengt het beleidskader voor de ondersteuning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in lijn met de ambities van de Vlaamse Regering om segregatie in de samenleving tegen te gaan, om organisaties te weren die louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst, en om de autonome beslissingsbevoegdheid over de bepaling van de subsidiebedragen bij de Vlaamse Regering te laten berusten.

Dit decreet werd op 8 maart 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse overheid, 10 maart 2023


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top