jun
15
2018

Nieuws uit Europa: Vleva houdt je op de hoogte

Internationaal

Nieuws

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) filtert de overvloed aan informatie die komt van Europa: beleidsinformatie en nieuws over de subsidiemogelijkheden die Europa faciliteert. Vleva is een vzw opgericht op 25 april 2006 en streeft naar een samenwerking tussen de Vlaamse Regering en het Vlaamse middenveld.

Nieuwsgierigen kunnen de Vleva-website zelf verkennen. Socius doet dit regelmatig en krijgt ook de Vleva-nieuwsbrieven doorgestuurd. We maakten een selectie van de berichten en mededelingen die relevant kunnen zijn voor organisaties in het werkveld:

  • De toekomst van Europa: de Europese Commissie organiseert een online raadpleging die de Europeanen moet toelaten om zich uit te spreken over de toekomstige koers van de Europese Unie. Meer informatie en de raadpleging zelf kan je hier vinden.
  • Cultuur: De Europese Commissie wil na de afloop van het huidig ‘Creatief Europa’-subsidieprogramma meer financiële middelen investeren, vooral in het subprogramma media.
  • De balans tussen werk en privéleven is een thema dat nauw wordt opgevolgd door een aantal sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Het Europees Parlement schreef een aantal amendementen voor deze richtlijn.
  • Onderwijs en vorming, cultuur en jeugd: De Europese Commissie wil tegen 2025 een Europese onderwijsruimte creëren en het belang van cultuur en jeugd in de kijker zetten.
  • Mobiliteit: er is het derde en laatste pakket wetgevende acties van de Europese Commissie voor een veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit.
  • Energie: De Raad van Ministers nam op 14 mei van dit jaar de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen aan.

Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top