nov
10
2023

Online kennislunch: STEDEN, DORPEN, PLATTELAND

Internationaal

Projectoproep

29 november 12.30 – 13.30 / mogelijkheid tot napraten tot 14.00 

Spannende en inspannende betrekkelijkheden en verklaringen 

Ton Notten (prof.dr.) gaat in zijn voordracht in op een onderzoeksproject dat handelt over de vraag of er tussen steden en platteland in Nederland en Vlaanderen grote verschillen in ‘leefkwaliteit’ zijn ontstaan. Een centrale vraag hierbij is: zijn de, in media aangegeven, grote tegenstellingen tussen steden en het platteland terecht? Of is er iets anders aan de hand?

Sociale kwaliteit diagnosticeren en versterken
Belangrijk instrument bij het projectonderzoek is het begrip ‘sociale kwaliteit’. Een instrument dat in de EU ontwikkeld is en dat bekend is als instrument van de ‘Europese International Association on Social Quality’.

Naast een analyse van de situatie van stad en platteland in Nederland en Vlaanderen zijn er 14 casussen op schrift gesteld door 16 auteurs waarin naast analyses ook pogingen beschreven zijn om de sociale kwaliteit in stad of dorp te verbeteren; o.a. projecten op het gebied van brede welvaart, verduurzamen, burgerinitiatieven, waaronder de inzet van docenten van Hogescholen en Universiteiten. 

U kunt zich t/m vrijdag 24 november aanmelden voor deze online-Kennislunch via andragologie@uva.nl

Degenen die zich aanmelden voor het bijwonen van de online kennislunch ontvangen, de dag voorafgaand aan de lezing, een zoomlink en een handleiding waarmee de structuur van de voordracht gevolgd kan worden. 


Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll to Top