okt
28
2016

Ontwikkelen van een integriteitsbeleid

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Blog, Powerpoint

Sociaal-culturele organisaties zijn steeds meer op zoek naar financiële autonomie en diversificatie van hun inkomsten. Heel wat organisaties leggen daarbij ondernemerschap aan de dag en werken samen met commerciële spelers. Andere organisaties gaan dit soort allianties liever uit de weg omdat de commerciële logica van deze bedrijven ingaat tegen de basisprincipes van hun missie. Hoe dan ook, deze partnerships brengen ethische vraagstukken naar boven bij professionals uit sociaal-culturele organisaties. Maar hoe ga je daarmee om?

Op 28 oktober 2016 organiseerde Socius de studiedag ‘Partnerships met de profit: ethische kwesties’. Die dag kwam ook Heidi Paesen van het Leuvens Instituut voor Criminlogie (LINC) aan het woord.

Integriteitsbeleid zit in de lift. Tot enkele jaren geleden was het concept nauwelijks bekend in Vlaanderen, maar nu is het alomtegenwoordig. Steeds meer organisaties werken aan een deontologische code, instrumenten om onethisch gedrag te melden (bv. vertrouwenspersonen, klokkenluidersregeling), risicoanalyses gevolgd door structurele maatregelen, enz.

We zien in de praktijk echter dat deontologische codes vaak dode letter blijven, dat er nauwelijks beroep wordt gedaan op vertrouwenspersonen en dat het integriteitsbeleid in veel gevallen zijn doel voorbij schiet. In de bijdrage van Heide Paesen werden enkele belangrijke instrumenten van integriteitsbeleid besproken en aanbevelingen geformuleerd over hoe die daadwerkelijk een impact kunnen hebben op de werkvloer door de medewerkers daadwerkelijk te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een bespreking van het ‘integrity management framework’.


Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

Scroll to Top