apr
3
2024

Oproep Prins Filipfonds: Leren van elkaar

Burgerinitiatief, Digitaal, Diversiteit, Sociaal-cultureel werken, Vrijwillige inzet

Nieuws

Het Prins Filipfonds wil uitwisselingen tussen de gemeenschappen in België te stimuleren.

Met een nieuwe oproep ‘Leren van elkaar’ wil het Fonds formele en informele organisaties aanmoedigen en financieel ondersteunen om kennis te maken met organisaties in hun domein of met hun expertise in de andere gemeenschap, om van hen te leren en ervaringen uit te wisselen.

Je kan als organisatie in het andere landsdeel:

  • inspiratie opdoen: kennismaking, peer-to-peer learning, job shadowing … Je ontdekt welke organisaties bestaan in het andere landsdeel, je doet er ervaring op met hun manier van werken en de antwoorden die zij gevonden hebben op gelijkaardige uitdagingen, met de mogelijkheid om in de toekomst een samenwerking op te zetten;
  • samenwerken: je werkt samen met een of meerdere organisaties in de andere gemeenschap, je wisselt goede praktijken uit en/ of ontwikkelt samen nieuwe methodieken.

Heel uiteenlopende domeinen komen in aanmerking voor zo’n lerende gemeenschap: milieu, klimaat en duurzaamheid, cultuur, zorg, sport… 

Heb je interesse om kennis te maken met gelijkaardige groepen aan de andere kant van de taalgrens?

Indienen kan tot 22 mei 2024.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top