mrt
19
2024

Oproep CERV-programma

Internationaal

Projectoproep

De oproep Remembrance in het kader van het CERV-programma is gepubliceerd op het Funding & Tender portal.

Het CERV programma heeft tot doel de in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten verankerde rechten en waarden te beschermen en te bevorderen, met name door steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties die actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau. Met het CERV-programma wordt gestreefd naar ondersteuning en ontwikkeling van open, op rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve samenlevingen op basis van de rechtsstaat. Dat houdt een levendig en mondig maatschappelijk middenveld in, waarbij democratische, civiele en sociale participatie wordt aangemoedigd en de rijke diversiteit van de Europese samenleving, op basis van onze gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en herinnering, wordt bevorderd.

Directe link naar de 4 thema’s:

  1. CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITIE – Democratische transitie, (her)opbouw en versterking van de samenleving op basis van de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten (6 juni 2024)
  2. CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST – Versterking van de herdenking van de Holocaust, genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid om de democratie in de EU te versterken (6 juni 2024)
  3. CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATIE – Migratie, ontzuiling en multiculturele Europese samenlevingen (6 juni 2024)
  4. CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATIE – Europese integratie en haar bepalende resultaten (6 juni 2024)

Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll to Top