okt
31
2023

Oproep tot kandidaatstelling – structurele subsidies

Diversiteit

Nieuws, Projectoproep

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert een oproep om je kandidaat te stellen voor structurele subsidies rond gendergelijkheid.

Aangezien het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt in de strijd voor gendergelijkheid, heeft de Belgische wetgeving een nieuw kader ingevoerd waarmee organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid, structurele subsidies kunnen bekomen. 

Het doel van die financiële steun is om het democratische debat aan te moedigen, de expertise van basisverenigingen die werken rond thema’s die verband houden met federale verantwoordelijkheden in de kijker te zetten, het sensibiliseringswerk te ondersteunen, nieuwe werkwijzen tussen verenigingen aan te moedigen en de relaties tussen verenigingen en de federale overheid soepeler te maken.

Deze oproep tot kandidaatstelling is gebaseerd op de tekst van het Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden voor gendergelijkheid voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid”. Dat besluit bepaalt dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verenigingen erkent die strijden voor gendergelijkheid met het oog op het uitvoeren van verschillende opdrachten. 

Verenigingen hebben tot 7 december 2023, 23u59, de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Alle informatie staat op de website van het Instituut


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top