Organisatiebeleid

Er worden behoorlijk hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van sociaal-culturele organisaties. In ruil voor de publieke middelen die ze ontvangen wordt van hen verwacht dat ze hun werking missiegedreven, efficiënt en effectief ontplooien. Daarom moeten ze voortdurend werk maken van hun kwaliteit en professionaliteit. Daarbij komen thema’s zoals de ontwikkeling van de interne democratie, goed bestuur en leer- en kwaliteitszorgprocessen in het vizier.

Organisaties investeren in een goed onderbouwd beleidsplan dat rekening houdt met het wetgevend kader. Om hun missie te realiseren formuleren organisaties niet alleen een inhoudelijk verhaal maar stemmen ze daar ook een coherent zakelijk beleid op af. Het is onder meer de rol van de leidinggevenden en het bestuur om dit geheel te coördineren. Op al deze vlakken bieden we ondersteuning.

Foto: Sien Verstraeten - De Transformisten

Webinar ‘Stakeholders bevragen en betrekken’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Mieke Vasseurvolzet

Vorming ‘Decreet en beleidsplanning’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Sien Verstraetenvolzet

Webinar ‘Decreet, rollen en functies voor bestuursvrijwilligers’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Mieke Vasseur

Vorming ‘Begeleidingsgesprekken voeren met medewerkers’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top