Beleidsplanning

In 2021 startte een nieuwe beleidsperiode voor de sector van het sociaal-cultureel werk. Sociaal-culturele organisaties doorliepen hiervoor een planningsproces dat resulteerde in een subsidieaanvraag.

Ter ondersteuning van hun beleidsplanningsproces ontwikkelde Socius de ‘Toolbox beleidsplanning’ die we in 2022 aan een grondige revisie zullen onderwerpen ter voorbereiding van het volgende beleidsplanningsproces.

volzet

Vorming ‘Een zelfevaluatie van je organisatie maken’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Headway - Unsplash

Vorming ‘Omgaan met weerstand en conflict in jouw team’


Inschrijven


€70,00

standaard
veggie

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

volzet

Communicatieatelier ‘Werk maken van je communicatieplan’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top