Beleidsplanning

In 2021 startte een nieuwe beleidsperiode voor de sector van het sociaal-cultureel werk. Sociaal-culturele organisaties doorliepen hiervoor een planningsproces dat resulteerde in een subsidieaanvraag.

Eind 2024 moeten sociaal-culturele organisaties hun subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2026-2030. Ter ondersteuning van hun beleidsplanningsproces herwerkte Socius de ‘Toolbox beleidsplanning’.

Foto: Sien Verstraeten - De Transformisten

Webinar ‘Stakeholders bevragen en betrekken’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Mieke Vasseurvolzet

Vorming ‘Decreet en beleidsplanning’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Sien Verstraetenvolzet

Webinar ‘Decreet, rollen en functies voor bestuursvrijwilligers’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Mieke Vasseur

Vorming ‘Begeleidingsgesprekken voeren met medewerkers’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top