Belanghebbenden

Doelgroep(en), stakeholders en netwerkpartners zijn de belanghebbenden van jouw organisatie. Het is zinvol om de maatschappelijke positie van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld voor doelgroeporganisaties) in kaart te brengen in je maatschappelijke contextanalyse. Thema-organisaties hebben vaak een goed zicht op de verschillende belangengroepen in relatie tot hun specifiek thema.

Als civiele actor onderhoud je relaties met burgers, overheidsactoren, marktspelers en andere middenveldspelers. Wanneer één of meerdere van die actoren en spelers belanghebbend zijn bij je missie, doelen en werking, kan je hun positie in beeld brengen en opnemen in je maatschappelijke contextanalyse. 

Om belanghebbenden, hun positie en rol tegenover je missie, doelen en werking systematisch in beeld te brengen, kan je gebruikmaken van:

Stakeholdersmapping

Identificeren van voor je missie relevante spelers: inventariseer de betrokkenen (actoren, belanghebbenden) die invloed (kunnen) hebben op of invloed (kunnen) ondergaan van je ambities.

Kijk verder dan alleen de direct betrokkenen. Denk hier rustig over na, ga er even bij zitten (of voor sommige mensen een stukje wandelen, muziek luisteren, er tijd voor nemen en iets verder denken dan je in eerste instantie zou doen …).

Krachtenveldanalyse

Positie bepalen van belanghebbenden op basis van hun belangen en invloed: beschrijf het belang van iedere actor tegenover je ambitie. Welke rol spelen ze voor de realisatie van je ambities?

Ook hier komt het erop aan om langer na te denken dan je in eerste instantie geneigd bent. Een actor is niet alleen ‘voor’ of ‘tegen’. Een actor heeft een eigen perspectief, met bijhorende overwegingen en motieven.

Uitsluitingsmechanismen

Uitsluitingsmechanismen kan je in beeld brengen met kruispuntdenken.

Scroll to Top