Demografische verschuivingen

De bevolking van Vlaanderen en Brussel verandert. De belangrijkste demografische veranderingen zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, de vergrijzing, de toenemende culturele diversiteit, de hogere scholingsgraad en het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen.

Die ontwikkelingen hebben gevolgen voor veel maatschappelijke domeinen. Zo gaat bevolkingsgroei samen met een toename van de vraag naar woningen en stijgend energiegebruik. Vergrijzing doet dan weer de zorgvraag toenemen en brengt ook voor de arbeidsmarkt uitdagingen met zich mee. En de toename van het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond zet al enkele decennia de sociale samenhang onder druk.

Ook voor sociaal-cultureel volwassenenorganisaties blijven die demografische ontwikkelingen niet zonder gevolgen. Soms oefenen ze een belangrijke invloed uit op het maatschappelijke domein waarin de organisatie zelf actief is. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de vergrijzing voor organisaties die zich inzetten voor werkbaar werk. Daarnaast plaatsen die veranderingen organisaties ook voor de vraag welke belanghebbenden en doelgroepen ze vandaag best in hun praktijken betrekken.

Scroll to Top