Mensen op de vlucht

In het heersende maatschappelijke debat naar aanleiding van vluchtelingencrises worden soms begrippen gebruikt als ‘exodus’ en ‘tsunami’. De reactie op zo’n toonzetting neigt sterk naar ‘grenzen sluiten’, ‘hekkens plaatsen’, ‘pushbacks’. Tellingen leren dat 0,34% van de wereldbevolking op de vlucht is, dat zijn wereldwijd 27,1 miljoen vluchtelingen. Vier vijfde van die vluchtelingen blijft in het Globale Zuiden. 13% van die 27,1 miljoen vluchtelingen komt naar Europa. 

Bron: Van Bavel, J. (2022). Lessenreeks ‘Globale Uitdagingen voor een duurzame samenleving’ (KULeuven), PPT-presentatie over ‘Migratie’. 

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.526 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 4.060 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.  

Bron: FedAsil

Minder dan de helft van de vluchtelingen die zich in België melden krijgt een vluchtelingenstatus. Sinds 2017 krijgt een meerderheid een weigeringsbeslissing. 

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen naar aanleiding van inval van Rusland een aparte behandeling. Op 9 juni 2023 en sinds 10 maart 2022 kregen 70.415 Oekraïense vluchtelingen een beschermingscertificaat. 16.922 onder hen hadden nood aan opvang. 22.815 onder hen waren minderjarig toen ze zich hier meldden, 1.245 daarvan waren niet begeleid.

Scroll to Top