Ook in Vlaanderen en Brussel zijn we met steeds meer

In 2022 kende België een uitzonderlijke bevolkingsgroei door de immigratie van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Federaal Planbureau verwacht dat die groei nadien jaarlijks zal schommelen rond 31 000 inwoners tot 2070, al zou naar verwachting het aantal inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nauwelijks aangroeien tussen 2022 en 2070.

Op 1 januari 2023 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.697.557 inwoners, sinds 1 januari 2022 een groei van 0,98%. Na een tragere bevolkingsgroei van 0,25% in 2020, grotendeels door de COVID-19-pandemie, en een normale bevolkingsgroei van 0,54% in 2021 veert de bevolkingsgroei in 2022 op met 113.549 extra inwoners (groei van 0,98%). Die groei komt volledig op rekening van een positief internationaal migratiesaldo (+116.554). Het sterke positieve internationale migratiesaldo in 2022 is te verklaren door de oorlog in Oekraïne, 57.514 van de immigranten heeft namelijk de Oekraïense nationaliteit. In 2022 tekenen we uitzonderlijk een negatief natuurlijk saldo op (-2.787; minder geboortes dan sterfgevallen). In 2020, het jaar gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, was dit saldo eveneens negatief (-13.111). Daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de jaren ’40 om een negatief natuurlijk saldo terug te vinden. Het natuurlijk saldo vertoonde, ook voor COVID-19, al een aantal jaren een dalende trend door een dalend aantal geboorten.

Bron

Op 1 januari 2022 telde de Vlaamse Gemeenschap afgerond 6,7 miljoen inwoners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde toen 1,2 miljoen inwoners. Uitgaande van de ‘Brusselnorm’ van de Vlaamse overheid waarbij een derde van de inwoners van het Hoofdstedelijke Gewest wordt beschouwd als potentiële doel van het Vlaamse beleid, telde de Vlaamse Gemeenschap begin 2022 meer dan 7,1 miljoen leden.

Het Vlaamse Gewest blijft met voorsprong het sterkst groeiende gewest, met 75.931 bijkomende inwoners tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023, of een groeipercentage van 1,13%. Deze stevige groei is niet alleen het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo. Ook het intern migratiesaldo was positief (+15.781). Meer mensen verhuisden vanuit een ander gewest naar Vlaanderen, dan er mensen van Vlaanderen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest verhuisden.

In Brussel zien we in de loop van 2022 een stevige groei met 18.538 inwoners of 1,52%. Brussel was het enige gewest waar het natuurlijk saldo in 2022 positief bleef (+5.830). Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+31.685). Er werden in 2022 62.522 internationale immigraties en 30.837 internationale emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 11.021 de Oekraïense nationaliteit. Het intern migratiesaldo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is negatief. Meer mensen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weken uit naar het Vlaamse of Waalse Gewest dan omgekeerd (intern migratiesaldo bedraagt -19.307).

Ook over een langere termijn observeren we een bevolkingsgroei in het Vlaamse Gewest. Begin 2020 telde het Vlaamse Gewest bijna 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er afgerond 377.000 meer dan in 2010. De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2021 geven aan dat tussen 2020 en 2030 de bevolking zal groeien met 4% tot iets meer dan 6,90 miljoen inwoners. Die verwachte bevolkingsgroei tussen 2020 en 2030 ligt lager dan de waargenomen groei in de periode 2010 tot 2020 (+6%).

Scroll to Top