Steeds meer alleenwonenden en alleenstaande ouders

Op 1 januari 2023 telde België 5,1 miljoen particuliere huishoudens, waarvan 1,8 miljoen eenpersoonshuishoudens (36% van de particulieren huishoudens). Gehuwde koppels met of zonder kinderen waren goed voor 37%. Het aandeel van ongehuwde koppels met of zonder kinderen is 15%.

Bron: Statbel

In het Vlaamse Gewest waren er begin 2022 relatief meer gehuwde paren zonder inwonende kinderen dan in de andere gewesten. Het Vlaamse Gewest had ook het hoogste aandeel gehuwde paren met inwonende kinderen. Het aandeel alleenwonenden was in het Vlaams Gewest het laagst. Ook het aandeel eenoudergezinnen lag er het laagst. Het Brusselse Gewest kende het hoogste aandeel alleenwonenden: 47% (bijna de helft) van alle Brusselse huishoudens bestaat uit 1 persoon.

Bron: Statbel

Begin 2022 waren er in Vlaanderen 2,89 miljoen private huishoudens. Sinds 2000 steeg het aantal private huishoudens in het Vlaamse Gewest sneller dan het aantal inwoners. De gemiddelde grootte van een privaat huishouden is dan ook gedaald. In 2000 bestond een privaat huishouden gemiddeld genomen uit 2,45 personen. Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden in 2022 uit 2,29 personen. Begin 2022 waren de 3 meest voorkomende private huishoudtypes in het Vlaamse Gewest: alleenwonenden (33%), gehuwde paren zonder inwonende kinderen (22%) en gehuwde paren met 1 of meer inwonende kinderen (21%).

Tussen 2013 en 2023 stegen eenpersoonshuishoudens met 17,1% in het Vlaams Gewest en met 4,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaams Gewest kende in die periode de grootste stijging van het aantal eenoudergezinnen (+10,7%), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+10,3%) en het Waals Gewest (+6,7%).

Over de hele wereld neemt het aandeel van singles in de bevolking toe. In de EU komt die stijging vooral op het conto van twintigers, gescheiden mensen van 30 tot 50 jaar en vrouwen boven de 75. Begin 2030 zullen er volgens de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen naar verwachting bijna 1,05 miljoen personen van 18 jaar of ouder alleen wonen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn afgerond 133.000 alleenwonenden meer dan in 2020. Tegenover begin 2020 zal het aantal alleenwonenden stijgen met 15%. Tussen 2010 en 2020 was er een gelijkaardige toename van het aantal alleenwonenden (+15%). Hoewel het aantal alleenwonenden almaar toeneemt, lijkt het beleid toch vooral nog gericht op het klassieke gezin.

Het aandeel alleenwonenden zal tussen 2020 en 2030 naar alle waarschijnlijkheid toenemen in de verschillende leeftijdsgroepen (18- tot 39-jarigen, 40- tot 66-jarigen en 67-plussers).

Scroll to Top