Digitalisering, technologie en informatiesamenleving

De digitale transitie voltrekt zich in een hoog tempo. De digitalisering zet zich door op verschillende domeinen (markt, publieke dienstverlening, vrije tijd …) en is niet meer weg te denken uit onze samenleving, ook niet uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Tijdens twee jaar pandemie hebben we nieuwe technologie soms noodgedwongen omarmd. Tegelijkertijd ondervonden we dat hoge verwachtingen niet altijd werden ingelost. Sindsdien gaat de zoektocht naar een evenwicht tussen de ontegensprekelijke voordelen van technologie en de onlosmakelijk verbonden nadelen verder. Nieuwe mogelijkheden zoals virtual en augmented reality, artificiële intelligentie en human enchancement zijn nog volop in ontwikkeling. Ook voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk biedt de digitale transformatie grote kansen in de vorm van nieuwe, aanvullende en verrijkende mogelijkheden op het gebied van partcipatie, publieksbereik, leeromgevingen, gemeenschapsvoming en maatschappelijke actie.   

Toch stemmen die ontwikkelingen beleidsmakers, bedrijven, middenveld en burgers tot nadenken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de maatschappelijke digitale transformatie inclusief en met de juiste accenten kan gebeuren? De digitale transitie daagt verschillende spelers in de samenleving uit om zicht te krijgen op mogelijke ontwikkelingen, zich op de toekomst voor te bereiden en, waar nodig en mogelijk, ontwikkelingen ook bij te sturen. Bijsturen lijkt alvast nodig op vlak van privacy, mis- en desinformatie, online veiligheid en de digitale kloof.  

Scroll to Top