Gebeurtenissen

Gebeurtenissen die blijven hangen

Recente gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op de samenleving. Sommige gebeurtenissen maakten onderliggende maatschappelijke ontwikkelingen en dynamieken meer zichtbaar en verhoogden de prioriteit ervan in maatschappelijke debatten. Die specifieke ontwikkelingen, dynamieken en debatten kunnen aansluiten op de kern van de missie van sommige organisaties. Voor andere organisaties hebben ze dan misschien eerder een indirecte invloed op hun (toekomstige) werking.

Het kan zinvol zijn om bij één of enkele van die gebeurtenissen stil te staan in de maatschappelijke contextanalyse en de consequenties ervan voor het beleidsplan 2026-2030 te duiden.  

Enkele recente gebeurtenissen met ingrijpende effecten op onze samenleving:

COVID-19

  • -> digitale sprong
  • -> kloof tussen kansrijk en kansarm werd meer zichtbaar
  • -> uitdagingen mbt welzijn, welbevinden kwamen meer op voorgrond
  • -> economie onder druk (dreigende crisis, tijdelijke werkloosheid, transport- en leveringsproblemen …)

Oorlog in Oekraïne

  • -> energieschaarste
  • -> stijgende levensduurte, schaarse grondstoffen, dreigende recessie
  • -> opvang vluchtelingen

Watersnood in 2021

  • -> groeiend bewustzijn over opwarming van de aarde
  • -> golf van solidariteit over de taalgrens heen
  • -> kloof tussen kansrijk en kansarm werd meer zichtbaar
Scroll to Top