Digitalisering, technologie en informatie

De voorbije jaren is de digitalisering in bedrijfsvoering, in overheidsbeleid en ook op het middenveld sterk toegenomen. De COVID-19-pandemie heeft die transitie wereldwijd versneld. Door de pandemie groeide het online zakendoen in 2022 sterker dan daarvoor en is ondertussen in het internationale zakendoen niet meer weg te denken. Dat verandert de relatie tussen consumenten (waaronder burgers), marktspelers en overheden grondig. 72% van internationale ondernemers geven aan dat online positionering (zeer) belangrijk is. Bedrijven met een wereldwijde afzetmarkt zoals Nike en Adidas innoveren met hulp van augmented reality (AR), virtuele realiteit (VR) en metaverse. Ook investeringen in artificiële intelligentie (AI) nemen de laatste jaren sterk toe.  

Het komende jaar zal VR door de afhankelijkheid van een fysieke bril nog niet doorbreken, maar de toevoeging van eye tracking in VR-brillen verandert veel. Straks weten bedrijven door je oogbewegingen waar je interesses liggen. Die data kunnen ze gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Diensten en goederen worden meer en meer via digitale platforms geleverd. Zij brengen ver voorbij landsgrenzen klanten en dienstverleners met elkaar in contact. Concurrentie is niet langer lokaal. Dat verandert de machtsverhoudingen op de globale markt. Handel via platforms levert bovendien geen evenredige bijdrage aan de overheidsinkomsten. Overheden houden de ontwikkeling van die platformeconomie dan ook nauwlettend in de gaten en proberen samen met het bedrijfsleven te zoeken naar een goede regulering. Overheden en middenveldspelers staan voor de uitdaging om toe te zien op transparantie en eerlijke handel in zo’n platformeconomie.

Naast een groeiend digitaal aanbod aan goederen en diensten circuleert er ook meer en meer informatie via het wereldwijde internet. Sociale media spelen daarin een belangrijke rol.

De oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk informatie is. De fysieke strijd wordt nog steeds in alle hevigheid gevoerd. Maar er is ook een tweede slagveld, waar niet met wapens maar met informatie wordt gevochten. Sommige staten wapenen zich ondertussen voor de informatieoorlog en monitoren 24 uur per dag de media op nepnieuws. Een andere keerzijde van de toegenomen informatiestromen is de forse toename van de cybercriminaliteit. Voor veel ondernemingen en overheden is het ondertussen een prioriteit om maatregelen te nemen om hun digitale data te beschermen tegen aantasting of aanvallen.

Scroll to Top