Naar een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten?

De herverkiezing van Xi Jinping als leider van China en veranderingen aan de partijtop leiden naar verwachting tot een verschuiving van het beleid in de richting van de oude Chinese traditie: meer nationalisme, meer socialisme, minder openheid en meer gericht op veiligheid en stabiliteit. Naar verwachting zal dat de relatie tussen China en het Westen verder onder druk zetten.

In Taiwan voelen ze de hete adem van China al. Hoe machtiger China wordt, hoe groter ze daar de kans achten dat het Taiwan binnenvalt. China zou dan immers minder bang moeten zijn voor de reactie vanuit de Verenigde Staten en Europa.

In het economische domein is er nu al een hevige competitie om afzetmarkten.

Het Westen moet eraan wennen dat het spoedig niet meer het economische middelpunt van de wereld is. China neemt steeds duidelijker positie in. Volgens Maarten Schinkel, economisch redacteur bij NRC, is de Chinese economie ergens in 2030 al groter dan die van de Verenigde Staten. China en India zijn altijd de grootste economieën geweest. Pas rond 1800 zijn ze die positie plotseling kwijtgeraakt. Die landen zien de afgelopen anderhalve eeuw als een onderbreking, vertelt Schinkel in ‘De wereldkaart volgens China’. Nu willen ze terug naar ‘normaal’.

Vooral de VS en China komen steeds meer tegenover elkaar te staan. De regering Biden ziet China steeds meer als rivaal. De VS zegt er alles aan te doen China te overtreffen op economisch, politiek en militair gebied. Tegelijkertijd eist China een steeds grotere rol op binnen de geopolitieke verhoudingen. Gezien de groeiende omvang van de Chinese economie en een bevolking van 1,4 miljard mensen vindt China de huidige wereldorde unfair. Europa neemt traditioneel een middenpositie in en slaat een minder harde toon aan richting China. Daarentegen zijn de Europese banden met de VS de afgelopen jaren, tijdens het bewind van Trump, minder hecht geworden. In Europa bestaat de wens onafhankelijker te kunnen opereren tegenover de rest van de wereld, maar de realiteit is dat Europa nog een lange weg te gaan heeft.

Ook al bestoken China en de VS elkaar nu al met heffingen, van een echte handelsoorlog tussen China en de VS is er (voorlopig?) nog geen sprake. Volgens Paul Tucker, voormalig vicegouverneur van de Bank of England en auteur van het boek Global Discord, zal een handelsoorlog pas echt losbarsten als China het aandurft om Taiwan aan te vallen. Dan krijgen we volgens hem aan beide kanten economische sancties van een heel andere orde.

Scroll to Top