Wereldwijde inflatie

In 2022 is de inflatie (algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten) wereldwijd nog sterk gestegen. Daarmee werd de trend uit 2021 (zie figuur hierboven) voortgezet. De wereldwijde lockdowns en het zero-COVID-19-beleid in China leidden tot productiebeperkingen. Stimuleringspakketten van overheden en een onverwachte economische groei deden de inflatie verder stijgen. En in 2022 versterkte de oorlog in Oekraïne de wereldwijde inflatie nog meer.  

Twee derde van de internationale ondernemers ondervindt een (sterk) negatieve impact op zijn internationale activiteiten door de stijgende transport- en energieprijzen. Ook consumenten zien de prijzen van basisgoederen stijgen. Dat veroorzaakt bij hen een reële inkomensdaling. Ook al stijgen de lonen, ze compenseren de inflatie onvoldoende. 

De stijgende kosten voor voeding, brandstof en diensten veroorzaken wereldwijd protesten, demonstraties en stakingen. Zo klinkt de eis voor loonsverhogingen en meer middelen in landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Iran en Guinee. Misnoegde burgers eisen dat hun overheden de stijgende kosten van het levensonderhoud opvangen.  

Scroll to Top