Wonen in kernen en linten

Het Vlaamse Gewest kent een erg versnipperd bebouwingspatroon met kernen, linten en verspreide bebouwing.

Bron: Pisman, A., Vanacker, S., Bieseman, H., Vanongeval, L., Van Steertegem, M., Poelmans, L., Van Dyck, K. (Eds.). (2021). Ruimterapport Vlaanderen 2021. Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen. Brussel: Departement Omgeving.

Het Vlaamse Gewest telt 1.520 kernen variërend van groot (meer dan 50.000 inwoners) tot zeer kleine woonconcentraties (50 tot 500 inwoners). 73% van de bevolking woont in die kernen.

Bron: Pisman, A., Vanacker, S., Bieseman, H., Vanongeval, L., Van Steertegem, M., Poelmans, L., Van Dyck, K. (Eds.). (2021). Ruimterapport Vlaanderen 2021. Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen. Brussel: Departement Omgeving.

Daarnaast telt het Vlaamse Gewest in 2019 ongeveer 12.500 km lintbebouwing. Daar wonen 1,4 miljoen mensen (21% van de bevolking). Verlinting is een historisch gegeven. Aan het begin van de 20e eeuw telde Vlaanderen al ongeveer 3.000 km lint en dat is alleen maar stelselmatig toegenomen. Vooral in het centraal deel van Vlaanderen is een samenhangend bebouwd weefsel ontstaan van kernen die onderling verbonden zijn door linten. Lintbewoning kent nochtans veel nadelen. Linten zijn een uiting van de ruimtelijke versnippering waarmee Vlaanderen kampt. Lintbewoners leggen meer kilometers met de auto af (gemiddeld 32,6 km per dag) dan hun landgenoten in de woonkernen en zelfs meer dan de mensen die in landelijk gebied wonen. Ook rond verkeersveiligheid scoren linten slecht. Er doen zich meer conflicten voor tussen traag lokaal en snel doorgaand verkeer. Lintbebouwing brengt bovendien extra maatschappelijke kosten mee voor verlichting, riolering, afvalwaterzuivering en openbaar vervoer.

Vooral het centrale deel van Vlaanderen is ‘verlint’ of gekenmerkt door lintbebouwing. In het bijzonder de driehoek tussen Aarschot, Mechelen en Lier en de regio rondom Keerbergen bevatten heel veel lintwegen. Wie langs lintwegen bouwt, doet dat hoofdzakelijk om te wonen. Driekwart van de lintbebouwing valt in die categorie. Een kwart van de oppervlakte wordt gebruikt voor andere doeleinden, zoals recreatie, transport, industrie of landbouw.

Naast kern- en lintbewoners telt het Vlaamse Gewest ten slotte nog een minderheid van bewoners (6%) van verspreide gebouwen.

Scroll to Top