Stap voor stap je eigen maatschappelijke contextanalyse maken

In het vormingsaanbod van Socius reiken we een model (VBNB2-model) aan waarmee je vanuit het perspectief van je eigen missie een maatschappelijke contextanalyse kan maken en daaropvolgend beleidsuitdagingen kan bepalen.  

Om je daarbij op weg te zetten, werkte Socius een voorzet van maatschappelijke contextanalyse uit. Je vindt hier tal van aanbevelingen en tools op maat:

  • een wegwijzer om maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen
  • zes video’s waarin experten hun visie op de toekomst geven (Dave Sinardet, Tuba Bircan, Wim Van Lancker, Manuel Sintubin, Katleen Gabriels en Margot Cloet)
  • een overzicht van zoekrobots om snel en op trefwoord formele regelgeving en beleidsdocumenten op het spoor te komen
  • tips voor je stakeholdersmapping en krachtenveldanalyse
  • lessen voor de toekomst die we kunnen trekken uit recente gebeurtenissen

Je kan uiteraard ook zelf bijkomende gegevens verzamelen of eigen observaties maken die sterk aansluiten bij je missie en visie. 

Scroll to Top