Toekomstverkenning

Naast het raadplegen van statistieken, prognoses en vooruitzichten kan je ook met een meer open blik de toekomst verkennen.

Toekomstverkenningen zijn onderbouwde inschattingen over onze samenleving in de nabije of iets verdere toekomst. Omdat niemand een glazen bol heeft, gaan toekomstverkenningen altijd gepaard met onzekerheden.  

Tot voor kort sloegen ze ons om de oren met toekomstverkenningen. Iedereen maakte overal wel zo’n toekomstverkenning zoals de Vlaamse overheid met haar Visie 2050 (2016). Ook Socius deed dat en presenteerde een toekomstverkenning in vier kranten die afhankelijk van verschillende aannames berichtten over een random dag in 2030.

Meer recente (2020 en later) samenlevingsbrede toekomstverkenningen zijn moeilijker te vinden. Zo’n oefeningen lijken uit de mode. Misschien omdat de grote lijnen uit die verkenningen steeds opnieuw terugkeren en er weinig nieuwe inzichten uit af te leiden zijn.  

Actuele toekomstverkenningen over zeer specifieke issues vinden we wel, bijvoorbeeld: een prognose over de stijging van de waterspiegel van de Schelde. Omdat die inschattingen zo specifiek zijn, nemen we ze niet op in onze voorzet voor een maatschappelijke contextanalyse. Dat neemt niet weg dat organisaties zelf afhankelijk van hun missie één of meerdere van zo’n gespecialiseerde toekomstverkenningen kunnen raadplegen.  

Toch willen we met onze voorzet, bovenop deze ‘Wegwijzer maatschappelijke ontwikkelingen’, ook nu weer een bijdrage leveren aan het verbeelden van de toekomst. Dat doen we door voor een selectie van 6 van de 11 maatschappelijke domeinen uit de wegwijzer een expert aan het woord te laten.

In zes korte video’s kan je de inschattingen van de volgende experten aanwenden om zelf met je stakeholders na te denken over de toekomst:  

Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB: over politieke besluitvorming, democratie en de verhoudingen tussen middenveld, markt, overheid en burgers.

Tuba Bircan, sociologe aan de VUB en de KULeuven: over migratie, culturele diversiteit en samenleven in een superdiverse samenleving.

Wim Van Lancker, socioloog aan de KULeuven: over armoede, sociale ongelijkheid en uitsluiting als uitdaging voor een solidaire en inclusieve samenleving.

Manuel Sintubin, geoloog aan de KULeuven: over milieu- en natuurrisico’s en duurzame ontwikkeling en de toekomst van onze planeet.

Katleen Gabriels, moraalfilosofe aan de Maastricht University: over digitalisering, technologische ontwikkelingen en de wijze waarop ze onze leefwereld en onze samenleving beïnvloeden.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro: over zorg, welzijn en welbevinden en de wijze waarop we dat in de toekomst kunnen organiseren.

Zij vertellen hoe ze de actuele situatie in hun expertisegebied inschatten, welke ontwikkelingen ze verwachten en welke rol ze daarbij weggelegd zien voor civiele actoren.  

Scroll to Top