Verenigen en vrijwillige inzet

Het verenigingsleven is nog steeds erg populair in Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen telt ongeveer 50.000 geregistreerde verenigingen. Dat is een zeer bonte verzameling met onder meer vakbonden, jeugdbewegingen, theatergroepen, hobbyclubs, sportverenigingen, doelgroepverenigingen, milieubewegingen, natuurverenigingen, erfgoedverenigingen …   

De vaak aangehaalde stelling dat de deelname aan het verenigingsleven achteruit gaat, blijkt voorlopig niet uit participatiegegevens. Wat de globale participatie betreft, kunnen we geen eenduidige op- of neerwaartse beweging vaststellen. Sportverenigingen spannen de kroon rond deelname aan activiteiten en lidmaatschappen. Sociaal-culturele organisaties en het jeugdwerk kunnen dan weer rekenen op relatief veel vrijwilligers. 

We horen ook vaak dat de vrijwilliger vandaag niet meer de vrijwilliger van vroeger is. Hoewel we de evoluties in het vrijwilligerswerk niet moeten overschatten, observeren we meer episodisch vrijwilligerswerk. Dat brengt andere vragen en verwachtingen van vrijwilligers naar organisaties met zich mee. Tegelijk zijn ook de organisaties die met vrijwilligers werken niet meer dezelfde als vroeger.  

Relatief meer hooggeschoolden komen aan bod in het verenigingsleven. Ze nemen vaker deel aan activiteiten van verenigingen, ze zetten zich vaker als vrijwilliger in en nemen vaker verantwoordelijkheid op als bestuurslid in een vereniging.  

Enkele observaties:

Scroll to Top