Deelname aan activiteiten

Volgens de Barometer Samenleven nam zo’n 50% van de Vlamingen en de Brusselaars tussen 18 en 85 jaar in de loop van 2022 deel aan minimum één activiteit van een vereniging.  

Bron: Barometer Samenleven

Uit de ParticipatieSurvey (PaS) leren we dat de algemene participatiegraad (actieve deelname aan het verenigingsleven) sinds 2004 rond 55% schommelt. In 2020 bedroeg de participatiegraad 53,4%.  

Bron: Kenniscentrum Cultuur- en MediaParticipatie (PaS 2020)

Het Kenniscentrum Cultuur- en MediaParticipatie tekent tussen 2004 en 2020 wel een aantal verschuivingen op in de participatie aan de onderliggende verenigingssoorten. De deelname aan sportverenigingen blijft stabiel over de jaren, net als de deelname aan gemeenschapsvormende verenigingen (verenigingen die zich richten op groepen die gemeenschappelijke kenmerken vertonen zoals vrouwenverenigingen, wijk- en buurtcomités, doelgroepverenigingen, jeugdverenigingen …) en cultuurverenigingen. Deelname aan hobbyverenigingen neemt toe, terwijl de deelname aan maatschappelijke bewegingen (verenigingen die zich richten op maatschappelijke kwesties zoals mensenrechten, armoede, duurzaamheid …) de negatieve trend die werd ingezet in 2009 lijkt om te buigen. 

Bij de eerste twee meetmomenten (2004 en 2009) namen laagopgeleiden (geen diploma secundair onderwijs) niet minder deel aan het verenigingsleven dan personen met een diploma secundair onderwijs. Sinds de meting van 2014 noteert het Kenniscentrum Cultuur- en MediaParticipatie een lagere participatiegraad voor laagopgeleiden dan voor middenopgeleiden (diploma secundair onderwijs). 

Scroll to Top