Lidmaatschap van verenigingen

Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest (51%) gaf in het najaar van 2022 aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging en minstens af en toe deel te nemen aan de activiteiten van die vereniging.  

32% was actief lid van 1 vereniging, 14% van 2 verenigingen en 6% van 3 of meer verenigingen.  

Sportverenigingen zijn het meest populair. 28% van de Vlamingen van 18 jaar en ouder waren in 2022 actief lid van een sportvereniging. Sport Vlaanderen observeert een toename van het aantal leden van sportverenigingen. In 2021 waren 1.403.437 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens 1 sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is net iets meer dan in 2020 en 13% meer dan in 2014. 

Vooral kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn lid van een sportclub. Tussen 20 en 70 jaar blijft het aantal leden vrij stabiel, om na 70 jaar af te nemen met de leeftijd. 

Na de sportverenigingen tellen hobbyverenigingen (8%) en socio-culturele verenigingen (7%) de meeste leden.  

Mannen zijn vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen, dat is vooral zo bij sportverenigingen. Maar het grootste verschil zit bij scholingsgraad: hooggeschoolden zijn veel vaker actief lid van een vereniging dan laaggeschoolden. 

In 2020 telden de 52 erkende verenigingen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk bijna 600.000 leden. Dat is een onderschatting. In tegenstelling tot de voorgaande jaren was de registratie van de activiteiten voor socio-culturele verenigingen in 2020 niet meer verplicht maar vrijwillig. Daardoor zijn de cijfers voor dat jaar niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij zo goed als alle verenigingen die voor 2020 een aantal leden hebben ingediend, is er evenwel sprake van een daling van het ledenaantal. Cijfers voor 2021 over het aantal leden van de socio-culturele verenigingen zijn niet beschikbaar. 

Scroll to Top