Vakantieparticipatie

In 2022 werden in totaal 27,5 miljoen toeristische overnachtingen geboekt in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 39% meer dan in 2021, toen er nog covidmaatregelen golden. De zakentoeristen waren in 2022 goed voor 17% van de geboekte overnachtingen. De overige overnachtingen gebeurden in het kader van reizen als ontspanning en vakantie. Door het wegvallen van de covidmaatregelen kwamen er in 2022 vooral weer meer buitenlandse toeristen naar Vlaanderen, maar ook het aandeel binnenlandse overnachtingen nam licht toe met 8%.

Belgen waren in 2022 goed voor bijna 16,4 miljoen overnachtingen of 60% van het totaal aantal overnachtingen in het Vlaamse Gewest. 31% van alle overnachtingen in het Vlaamse Gewest, ruim 8,5 miljoen overnachtingen, vond in 2022 plaats aan de kust. De 5 kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) waren samen goed voor ruim 6,6 miljoen overnachtingen of 24% van het totaal. De rest van de overnachtingen vond plaats in de andere Vlaamse gemeenten, met de grootste aantallen in enkele gemeenten in de Kempen (vakantieparken) en in Machelen (nabijheid luchthaven). 

In 2022 maakte 65% van de inwoners in het Vlaamse Gewest minstens 1 reis met minstens 1 overnachting, 57% van de inwoners maakte minstens 1 buitenlandse reis. Door de covidpandemie lag de vakantieparticipatie in 2020 en 2021 veel lager dan in de voorgaande jaren. Van 2017 tot 2019 schommelde de algemene vakantieparticipatie rond 69% en steeg de buitenlandse vakantieparticipatie van 58% tot 63%. In 2022 steeg de vakantieparticipatie opnieuw en dat voor alle reizen, maar nog niet tot op het niveau van 2019.

Bij een aantal groepen ligt de vakantieparticipatie lager dan gemiddeld. In 2022 was dat zo voor van huishoudens zonder werkenden (41%), alleenstaanden (43%), laaggeschoolden (45%) en 55-plussers (50%). Ook voor de buitenlandse reizen lag de participatie in die groepen het laagst. Personen in huishoudens met 2 werkenden, hooggeschoolden en personen in huishoudens met kinderen participeren verhoudingsgewijs het meest aan vakanties in binnen- en buitenland.  

In 2022 gaf 40% van de inwoners van het Vlaamse Gewest aan dat ze niet gereisd hebben om financiële redenen. 27% had geen interesse in reizen en voor 15% was het niet mogelijk om te reizen door hun gezondheidstoestand. In 2022 werd gebrek aan vrije tijd vaker dan in 2019 als reden aangegeven, samen met het feit dat men bezorgd was om de veiligheid.  

Scroll to Top