Aan de slag met de wegwijzer maatschappelijke ontwikkelingen

Stap 1. Screen per invalshoek de korte samenvatting en de opsomming van de belangrijkste observaties. Zet daarvoor je missie als bril op.   

Stap 2. Detecteer voor elke invalshoek die observaties die relevant zijn voor je missie of die je op een of andere manier uitdagen, aanspreken. 

Stap 3. Raadpleeg voor de gedetecteerde observaties de meer uitgebreide bespreking van de maatschappelijke ontwikkeling uit deze wegwijzer die volgt op korte samenvatting.  

Stap 4. Beslis of die ontwikkeling van tel is voor je missie of je toekomstige aanpak. Hou daarbij je missie goed voor ogen, vraag jezelf af hoe die ontwikkeling je organisatie uitdaagt.

Stap 5. Verwerk de aangeboden informatie uit deze wegwijzer, bespreek de inhoud met collega’s en stakeholders.  

  • Vind je voldoende informatie over die ontwikkeling in deze wegwijzer? Dan kan je de inhoud gebruiken voor je eigen maatschappelijke contextanalyse. 
  • Heb je nood aan meer informatie over en inzicht in die ontwikkeling? Ga dan zelf verder op zoek. Je kan daarvoor de bespreking van bronnen als gids gebruiken.  

Stap 6. Zijn er ontwikkelingen die vanuit je missie van groot belang zijn en niet aan bod komen in de korte samenvattingen en de opsommingen van onze observaties? Dan is de kans groot dat het over ontwikkelingen gaat die heel specifiek aansluiten bij je kernthema’s en missie. Gebruik je eigen expertise, bronnen en observaties om die ontwikkelingen in kaart te brengen.  

Stap 7. Vraag je op het einde van deze doorloop af of je missie en visie nog voldoende actueel zijn tegen de achtergrond van een veranderende samenleving.  

Stap 8. Formuleer op basis van de geselecteerde en uitgewerkte ontwikkelingen kansen, bedreigingen en daaropvolgend beleidsuitdagingen. Je kan daarvoor de toolbox beleidsplanning gebruiken (stap 4: beleidskeuzes maken):  

Scroll to Top