Wegwijzer maatschappelijke spelregels

Welke maatschappelijke spelregels (waarden, normen, regels, gewoonten, omgangsvormen …) raken aan de kern van de missie van je organisatie?

Sommige spelregels zijn gevat in formele regelgeving (decreten, wetten, beleidsvisies …) en kunnen in kaart gebracht worden bij de opmaak van je maatschappelijke contextanalyse. In volgende databanken kan je met zoektermen relevante formele spelregels screenen.

Dit is een verzamelplaats voor meldingsplichtige besluiten van lokale besturen. Deze databank is in volle ontwikkeling.  De Vlaamse overheid werkt samen met de lokale besturen aan een openbaar zoekportaal zodat burgers en organisaties eenvoudig de lokale besluiten kunnen doorzoeken. De databank is momenteel enkel toegankelijk voor medewerkers van de lokale besturen en centrale overheden. Je kan wel toegang tot de databank aanvragen.

Hier vind je het regeerakkoord, beleidsnota’s, beleidsbrieven en andere documenten.

Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen met als doel Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.

Scroll to Top