Doodsoorzaken

Bijna de helft van alle overlijdens in 2020 in het Vlaamse Gewest kon worden toegeschreven aan twee groepen van doodsoorzaken: kanker (of andere nieuwvormingen) (23%) en ziekten van het hart- of vaatstelstel (22%). Het effectief aantal overlijdens aan kanker en ziekten aan hart- of vaatstelsel nam tussen 2019 en 2020 wel af. In 2020 ging het om 16.133 overlijdens aan kanker (-428 tegenover 2019) en 15.481 overlijdens aan ziekten aan hart- of vaatstelsel (-586 tegenover 2019). Tegelijk stierven in 2020 10.842 personen aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting. Dat is 15% van het totaal aantal overlijdens.

Het percentage en het aantal overlijdens door ziekten van het hart- of vaatstelstel daalt langzaam. Sinds 2012 bleef het relatieve belang van de 2 belangrijkste groepen van doodsoorzaken nagenoeg gelijk. In 2019 was voor het eerst het aandeel van de overlijdens door kankers hoger dan dat van de ziekten van hart- en vaatziekten.

In het Vlaamse Gewest waren er in 2020 relatief gezien iets meer overlijdens door een hart- of vaatziekte dan in de 2 andere gewesten. Dat geldt ook voor overlijdens door kanker. In het Brusselse Gewest lag het aandeel overlijdens door een Covid-19-besmetting het hoogst.

In 2020 waren er in België bij de min-65-jarigen 83,5 sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 70,1 per 100.000 inwoners. Als de trend sinds 2003 zich doorzet, zullen we dat doel bereiken.

Bron: indicators.be

In 2020 bedroeg de sterftegraad door zelfdoding in België 15,2 per 100.000 inwoners. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat is tussen 2003 en 2020 alvast het geval.

Bron: indicators.be

Zelfdoding komt vaker voor bij mannen da bij vrouwen.

Bron: indicators.be

In 2021 vielen er in België per 100.000 inwoners 4,5 verkeersdoden binnen de dertig dagen na een ongeval. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden. Met een voortzetting van de trend sinds 2000 zullen we die duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 niet realiseren.

Bron: indicators.be
Scroll to Top