Gezond ouder worden

De levensverwachting neemt toe, meer mensen worden ouder. In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,9 jaar.

Bron: indicators.be

Met de leeftijd daalt wel de ervaren gezondheid.

Bron: indicators.be

In 2020 bedroeg de levensverwachting in goede gezondheid in België 63,8 jaar. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

Bron: indicators.be

Op basis van gegevens van 2018 wordt geschat dat in het Vlaamse Gewest mannen van 50 jaar nog een levensverwachting hebben van gemiddeld 32 jaar, 23 jaar daarvan zonder beperkingen in het dagelijkse leven en 9 jaar met beperkingen. Vrouwen van 50 jaar hebben een vooruitzicht van gemiddeld genomen nog 36 jaar: 23,1 jaar zonder beperkingen en 12,5 jaar met beperkingen in het dagelijkse functioneren.

Op de leeftijd van 65 jaar lag in 2018 de gezonde levensverwachting voor Belgische mannen bijna 1 jaar boven het EU28-gemiddelde. Belgische vrouwen hadden op die leeftijd 1,4 jaar meer gezonde levensverwachting dan het EU28-gemiddelde.

1 op 3 Vlamingen van 65 jaar en ouder gaf in 2018 aan door gezondheidsproblemen beperkt te zijn geweest in dagelijkse activiteiten, terwijl 1 op 5 Vlamingen van 15 jaar en ouder dat aangaf.

We beschikken steeds over meer kennis en mogelijkheden om het leven te rekken, ook al stellen er zich gezondheidsproblemen. Dat leidt tot vragen over de kwaliteit van het leven en het levenseinde, en het doet ons nadenken over gezond ouder worden. Zo’n vragen leveren soms heftige maatschappelijke discussies op, bijvoorbeeld toen de politieke partij 66 in Nederland een wetsvoorstel indiende over voltooid leven vanaf 75 jaar. Ondertussen ontving de Euthanasiecommissie in België in 2022 2.966 registratiedocumenten voor euthanasie, een stijging met bijna tien procentpunten in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal euthanasieplegingen bij patiënten jonger dan 40 jaar bleef zeer beperkt (1,2%). 69,9% van de patiënten was ouder dan 70 jaar. De grootste groep waren patiënten tussen 80 en 89 jaar (29,2%).

Scroll to Top