Gezondheidsrisico’s

Gezondheidsrisico’s zoals overgewicht, roken en alcoholgebruik zijn vaak besproken onderwerpen in publieke discussies. De nadruk ligt daarbij afwisselend op de gezondheidsgevolgen van die risico’s, op preventie, op de individuele verantwoordelijkheid of op de maatschappelijke kost. 

In 2018 had 45% van de volwassenen overgewicht. Het gaat om personen met een Body Mass Index van 25 of meer. Bij 15% ging het om zwaarlijvigheid. Dat percentage bleef de voorbije 10 jaar vrij stabiel. 

In 2018 besteedde 37% van de personen van 18 jaar en ouder in het Vlaamse Gewest per week minstens 150 minuten in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging. Dat wordt beschouwd als gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. 63% van de volwassenen haalde dat criterium niet en besteedde onvoldoende tijd aan lichaamsbeweging. 

In 2018 rookte in het Vlaamse Gewest 16% van de personen van 15 jaar en ouder. 3 op de 4 rokers waren dagelijkse rokers. Het percentage dagelijkse rokers is sinds 2008 gedaald: in 2001 rookte 20% van de personen van 15 jaar en ouder dagelijks; in 2018 ging het om 12%. Het percentage occasionele rokers is sinds 2001 minder of meer stabiel gebleven. 

Uit de meest recente rookenquête van de Stichting Tegen Kanker blijkt dat het aantal rokers in België sinds 2018 opnieuw licht toegenomen is. In 2018 was 23% van de Belgen een dagelijkse of occasionele roker, in 2021 ging het om 27% en in 2022 noteert de Stichting Tegen Kanker terug een daling tot 24%. 

In 2018 gaf 79% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder aan wel eens alcohol te hebben gedronken in de voorbije 12 maanden. De helft (52%) deed dat minstens wekelijks. Bij de bevolking van 15 jaar en ouder gebruikte in 2018 5% overmatig alcohol. Bij mannen betekent dat, volgens de geldende richtlijnen, meer dan 21 glazen alcohol per week, bij vrouwen meer dan 14 glazen per week. Het percentage Vlamingen dat overmatig alcohol drinkt, daalt langzaam. In 2001 bedroeg dat 9%. 

Overmatig alcoholgebruik kwam in 2018 vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar kende 10% een overmatig alcoholgebruik. Daarna volgen jongeren (15-24 jaar) en ouderen (65-74 jaar) met telkens bijna 6%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6,6%) telde in 2018 relatief gezien meer personen met overmatig alcoholgebruik dan het Vlaamse Gewest.

Scroll to Top