Informele zorg

38% van de bevolking van 18 jaar en ouder gaf in het voorjaar van 2022 aan minstens maandelijks informele zorg te verlenen. Het gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard familielid, kennis of buur. Bij 33% van de bevolking gebeurde dat minstens 1 keer per jaar, maar minder dan maandelijks. In vergelijking met het voorjaar van 2021 is het aandeel van de bevolking dat minstens maandelijks informele zorg biedt toegenomen van 33% in 2021 tot 38% in 2022. Vergelijkbare cijfers over informele zorg voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar. 

In de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar nemen meer mensen informele zorg op (49%). 18 tot 49-jarigen nemen relatief minder zorg op zich.  

Scroll to Top