Psychologische ontreddering, depressie en eenzaamheid

In 2018 bevond 17,9% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder zich in een situatie van psychologische ontreddering. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling (SDG) tegen 2030 te realiseren, zal dat cijfer de komende jaren moeten dalen.  

Bron: indicators.be

In 2018 had in het Vlaamse Gewest 6% van de personen van 15 jaar en ouder een depressieve stoornis en had 8% een angststoornis. Het Vlaamse Gewest telt verhoudingsgewijs minder inwoners met een depressieve stoornis of een angststoornis dan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Vrouwen hadden vaker dan mannen een angststoornis. Bij een depressieve stoornis was het verschil tussen mannen en vrouwen niet significant. Lager opgeleiden gaven in 2018 vaker een depressieve stoornis en een angststoornis aan dan hoger opgeleiden.  

Voortgaand op de indicator van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) rapporteerde 7,4% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder in de laatste twaalf maanden van 2018 aan een depressie te hebben geleden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling (SDG’s) tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.  

Bron: indicators.be

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheidszorg verenigt 40 organisaties uit de sector en rapporteert over ruim 5.000 Vlamingen met mentale problemen die in 2021 wachtten op hulp, vaak maandenlang. De wachtlijsten – die al lang waren – worden alleen maar langer. Wie in de loop van 2021 om psychologische of psychiatrische ondersteuning vroeg, mocht zich volgens de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheidszorg aan een gemiddelde wachttijd van zes maanden verwachten. Zeker in de jeugdhulp gingen de afgelopen jaren alarmbellen af. Wachtlijsten maken quasi inherent deel uit van de wijze waarop jeugdhulp vandaag georganiseerd wordt. 

Volgens het Nationaal Geluksonderzoek voelde bijna de helft van de Belgen zich voor de coronapandemie soms tot altijd eenzaam. Van alle Belgen tussen de 20 en de 50 jaar voelde de meerderheid zich soms tot altijd eenzaam. Bij 60-plussers lag dat aantal op zowat 30%. De COVID-19-gezondheidsenquête toont een grote invloed van de coronapandemie op eenzaamheidsgevoelens bij Vlamingen. In maart 2021 gaf bijna 30% van de volwassenen aan ernstig te kampen met dergelijke gevoelens. 47% van de bevolking gaf de score ‘middel’ als antwoord, 23,1% gaf aan geen gevoelens van eenzaamheid te kennen. 

Bron

Bij de tweede bevraging in de zomer bleken de gevoelens van eenzaamheid over heel de lijn afgenomen te zijn. De grootste groep (46%) voelde geen eenzaamheid (meer). 21,5% van de bevolking kende niettemin wel nog ernstige gevoelens van eenzaamheid. Bij de vierde golf kantelden de verhoudingen weer. 31% van de Vlaamse bevolking kampte met ernstige gevoelens van eenzaamheid. Maar in maart 2022 liggen de verhoudingen over heel de lijn weer positiever. 48,4% van de Vlamingen kent geen gevoelens van eenzaamheid (meer). 

Scroll to Top