Rouw en verwerking van verlies

Dagelijks worden veel mensen met het verlies van een geliefd persoon geconfronteerd. Soms is dat volkomen onverwacht, andere keren heeft men de dood al maanden zien aankomen. Verlies van een naaste brengt ontwrichting van het bekende en vertrouwde leven met zich mee. Elk mens reageert op een eigen wijze op die situatie. Rouwgevoelens kunnen ook voortkomen na echtscheiding, na een amputatie, na het kwijtraken van werk door ontslag …  

In 2022 stierven er in totaal 67.528 inwoners van het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 3.020 meer dan in 2021, ofwel een stijging van 4,7%. In vergelijking met het piek- en coronajaar 2020 stierven er bijna 3.400 inwoners van het Vlaamse Gewest minder (-4,8%). Het aantal mensen dat bij een sterfgeval betrokken is, is een veelvoud van het aantal sterfgevallen. Elk jaar opnieuw worden dus vele honderdduizenden mensen in rouw gedompeld. 

Vroegtijdige sterfte slaat op de overlijdens vóór de leeftijd van 75 jaar. In 2022 vonden 18.264 overlijdens plaats vóór de leeftijd van 75 jaar, wat neerkomt op 27% van het totaal aantal overlijdens. Bij mannen was dat 34%, bij vrouwen 21%. Daarmee lag het aandeel vroegtijdige sterfte in 2022 in lijn met de waargenomen evolutie uit het verleden. De figuur hieronder vertoont een kleine knik naar beneden in 2020. In dat jaar – met een hoog aantal overlijdens door de covidpandemie – lag het aandeel vroegtijdige sterfte in de totale sterfte nog wat lager dan verwacht volgens de evolutie: 33% van de overlijdens bij mannen en 20% van de overlijdens bij vrouwen vond in 2020 plaats vóór de leeftijd van 75 jaar. 

Scroll to Top