Welzijn en levenstevredenheid

Tussen 2008, het jaar van de financiële crisis, en 2015 daalde het welzijn van de Belgen. Na een verbetering tussen 2015 en 2018 daalde de welzijnsindicator van het Federaal Planbureau opnieuw in 2019.  

Als oorzaak ziet het Federaal Plan bureau een achteruitgang van de gezondheid en van de sociale relaties. De covidpandemie, de gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de achteruitgang sinds 2020 vermoedelijk nog versterkt.  

Toch lijken we goed op weg om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) voor levenstevredenheid te halen. In 2018 beoordeelde de bevolking van 15 jaar en ouder in België haar tevredenheid met het leven met een gemiddelde score van 7,5 op 10. Om het doel tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen. De trend is alvast gunstig tussen 2002 en 2018 en houdt sinds 2012 min of meer gelijke tred met de buurlanden Duitsland en Nederland. Inwoners uit Frankrijk beoordelen zichzelf minder tevreden.  

Ook een meer recente peiling, op basis van een andere methodologie, doet vermoeden dat we ondanks de pandemie en de inflatie de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) voor levenstevredenheid zullen halen. Gevraagd naar de tevredenheid met het leven in het algemeen gaven de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder zichzelf in het najaar van 2022 een gemiddelde score van 7,1 op 10. Drie kwart geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10 (75%), iets minder dan de helft een score van 8 of meer (48%). 7% van de inwoners geeft zichzelf een score lager dan 5. In vergelijking met het voorjaar van 2022 is de gemiddelde algemene levenstevredenheid nauwelijks gewijzigd.  

In het najaar van 2022 zei 88% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder (heel) tevreden te zijn over het contact met zijn/haar huisgenoten. Ook over de woning (87%) en de buurt waar ze wonen (86%), was in 2022 meer dan 85% van de inwoners (heel) tevreden. Verder was ruim 80% (heel) tevreden over de contacten met familie en vrienden. Over de levensstandaard, vrije tijd, werk en gezondheid was tussen 70% en 75% (heel) tevreden. De inwoners van het Vlaamse Gewest zijn het minst tevreden over hun inkomen (55%). In vergelijking met het najaar van 2021 is er enkel een significante daling van de tevredenheid met de levensstandaard.  

Ondanks onze tevredenheid met het leven lijken we aan levensenergie in te boeten. In 2018 had 1 op de 6 inwoners van het Vlaamse Gewest van 15 jaar en ouder een optimale levensenergie. Tussen 2004 en 2018 is dat percentage gedaald van 25% naar 17%. 

In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 meer mannen dan vrouwen met een optimaal energieniveau. De optimale vitaliteit is lager bij de personen jonger dan 55 jaar dan bij personen van 55 jaar en ouder.  

Het percentage inwoners met een optimale levensenergie lag in 2018 in het Vlaamse Gewest hoger dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Vlaamse Gewest ging het om 17% van de bevolking van 15 jaar en ouder. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lag dat aandeel op 10%. 

Scroll to Top