Tijdlijn

Je vind hieronder twee tijdlijnen:

  • een voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied – al dan niet met inbegrip van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • een voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s

Hoe lees je deze tijdlijn?

De tijdlijn bestrijkt de laatste 3 jaren van de afgelopen beleidsperiode (2018 – 2020) en de volledige lopende beleidsperiode (2021 – 2025). Je merkt een duidelijke breuklijn tussen beide beleidsperiodes.

Het gedeelte bovenaan de pagina geeft jaar na jaar aan tegen uiterlijk welke vaste datum jouw organisatie informatie of een bepaald document bij de overheid moet aanleveren.

Het gedeelte onderaan de pagina geeft jaar na jaar aan op welke vaste data je een (voorlopig) verslag van de visitatiecommissie, een (pre)advies van de beoordelingscommissie of een beslissing van de overheid (administratie of minister) mag verwachten.

Bij elke datum vind je een verwijzing naar het/de betreffende artikel/s in het decreet (bijvoorbeeld D25) of het Besluit van de Vlaamse Regering (bijvoorbeeld B38).

Visitatie en remediëring

De visitatie van organisaties, de bijhorende verslaggeving en het eventuele daaropvolgende remediëringstraject zijn niet aan één bepaald moment gekoppeld, maar vinden gedurende een afgebakende periode plaats. Daarom hebben we ze uit de tijdlijn gelicht en apart geplaatst.

Download de tijdlijn

Scroll naar top