Leidinggeven

Als leidinggevende sta je in voor de sturing van jouw organisatie richting de realisatie van de missie.  Je hebt hierbij niet alleen aandacht voor de organisatieresultaten maar ook voor het proces en het menselijk kapitaal. 

Je teamleden verwachten duidelijkheid en een goede begeleiding om hun werk naar behoren te kunnen doen. Maar ook bestuurders en andere stakeholders koesteren verwachtingen die je in acht moet nemen.  Jouw positie in de cockpit van de organisatie brengt met zich mee dat je een scharnierfunctie vervult en verschillende rollen moet opnemen.

Kortom, je bent als leidinggevende aan de slag met veeleisende thema’s. Thema’s die voortdurend evolueren. Daarom is het nodig dat je je blijft versterken met nieuwe inzichten en ervaringsuitwisselingen met collega-leidinggevenden.

Foto: Sien Verstraeten - De Transformisten

Webinar ‘Stakeholders bevragen en betrekken’


Inschrijven


€35,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Foto: Mieke Vasseur

Vorming ‘Decreet en beleidsplanning’


Inschrijven


€105,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Foto: Sien Verstraeten

Webinar ‘Van beleidsuitdaging over beleidskeuzes, naar SD’s en OD’s’


Inschrijven


€35,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll to Top