Stap 6: Inhoudelijke werking ontwerpen

Nadat je je doelen hebt geformuleerd, is het belangrijk om je inhoudelijke werking uit te tekenen. Dit houdt in dat je verschillende scenario’s gaat ontwikkelen over hoe je jouw doelstellingen wilt bereiken.

Hierbij gaat het niet om gedetailleerde uitwerkingen, maar om het bepalen van de typische kernactiviteiten die je opzet om jouw missie te realiseren. Je vraagt je met andere woorden af welke kernactiviteiten of -praktijken typerend zijn voor de werking van jouw organisatie.

De essentie is dat er meerdere manieren zijn om je missie en de daarmee verbonden gewenste verandering te realiseren. Hierbij maak je afwegingen en kies je welke sporen je als organisatie zal volgen om je doelstellingen te behalen.

Je stelt jezelf de centrale vraag: “Hoe gaan we onze doelstellingen daadwerkelijk realiseren?”

Dit zijn enkele vragen die je daarbij kunnen helpen:

 • Welke kernactiviteiten of kernpraktijken zullen typerend zijn voor onze werking in de komende jaren?
 • Hoe gaan we onze werking structureren om onze plannen te realiseren?
 • Welke oplossingen zijn er voor welke uitdagingen?
 • Hoe willen we het aanpakken en waarom?
 • Welke scenario’s kunnen we bedenken om onze plannen te realiseren?
 • Wie realiseert wat tegen wanneer?

Hier zijn enkele voorbeelden van sporen die organisaties trekken om hun doelen te realiseren:

 • campagnes
 • leertraject en -omgevingen
 • groepen ondersteunen
 • evenementen
 • vormingen (vraag- of aanbodgestuurd – of beide?)
 • projecten
 • plekwerk
 • kadervorming
 • inzetten op afdelingen
 • lobbywerk

Kortom, mogelijkheden genoeg! In deze fase maakt jouw organisatie keuzes over de aanpak die ze zal hanteren om haar doelen te realiseren. Je kan hier verschillende scenario’s uitwerken en afwegen om tot een beslissing te komen. Hierbij hou je rekening met:

 • Welk volume willen we op welk spoor inzetten? Omschrijf duidelijk en beargumenteer.
 • Welke zakelijke behoeften zijn verbonden aan bepaalde keuzes? Kijk naar de benodigde hoeveelheid personeel en de toewijzing van middelen, zoals werkingsmiddelen en infrastructuur.

Bijvoorbeeld: om onze doelen effectief te realiseren, hebben we besloten om voornamelijk te investeren in het begeleiden van groepen als kernactiviteit. We zullen 70% van onze personeelsinzet en 65% van onze werkingsmiddelen hiervoor aanwenden, voornamelijk om de huurkosten van lokale afdelingen en vervoerkosten te dekken. Daarnaast zetten we enkele vormingen op (20% van onze personeelsinzet en 5% van onze werkingsmiddelen) en rollen we een online campagne uit (we voorzien bedrag X om een communicatiebureau in te huren en een online platform uit te werken).

Na het doorlopen van deze fase, heb je de kernactiviteiten grotendeels bepaald en kan je overgaan tot het toewijzen van personeel en werkingsmiddelen.

Borg de argumentatie achter de gemaakte keuzes Deze kunnen nuttig zijn voor toekomstige beslissingen en evaluaties.

Voor organisaties die actief zijn in de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk is dit het moment om jouw functies verder uit te werken. Je vindt hiervoor waardevolle inzichten terug in de toolbox ‘Rollen en functies’.

Scroll to Top