Autodelen.net

Koningin Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
09 396 70 50
info@autodelen.net
http://www.autodelen.net

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit.

Autodelen.net promoot en ondersteunt beurtelings gebruik maken van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Daarom zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact.

Scroll to Top