DE KEI

Ter Rivierenlaan 152
2100 Deurne
03 366 41 11
info@dekei.be
http://www.dekei.be

DE KEI vzw ondersteunt, met haar open sociaal-cultureel aanbod, volwassen werkbekwame personen met een verstandelijke handicap.

Via cursussen en kleinschalige, inclusieve vakantieprojecten helpen we deelnemers hun talenten te ontdekken en stappen te zetten naar meer zelfstandigheid op verschillende levensdomeinen.

We versterken hen op vlak van zelfontplooiing en zelfbeschikking en op vlak van integratie en participatie, zodat zij volwaardiger kunnen deelnemen aan de samenleving.

Scroll to Top